SẢN PHẨM CHỈ DÀNH CHO NGƯỜI TRÊN 18 TUỔI - KHÔNG SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH XẤU
Hãy Sử Dụng Sản Phẩm Với Mục Đích Tốt - Hạnh Phúc Chốn Phòng The - Sưu Tầm - Trưng Bày

Vận chuyển


SẢN PHẨM ĐƯỢC CHUYỂN TOÀN QUỐC


Tất cả Sản phẩm sẽ được Chuyển Qua : Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh EMS và Xe Khách

An Toàn - Uy Tín - Nhanh Chóng


Sản phẩm NEW 100% -  Được Gói Cẩn Thận, Kín Đáo và Được Kiểm Tra trước khi gửi


Cách 1 - Giao hàng Trực Tiếp, Khách hàng nhận Sản Phẩm và Trả Tiền :

TP.HCM và Hà Nội


Cách 2 - Sản phẩm Sẽ Chuyển Đến Tận Địa Chỉ Nhà Cho KHách Hàng :

Áp Dụng Toàn Quốc


Cách 3 - Nếu không muốn Chuyển Về địa chỉ nhà .Thì Sẽ Chuyển Đến Văn Phòng Chuyển Phát Nhanh Tại Địa Phương Của Khách Hàng


Khi Sản Phẩm Đến Thì Nhân Viên Tại Đó Sẽ Gọi Phone Mời Bạn Đến Văn Phòng Nhận Hàng .